OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Definice:

Elektronická kniha- Elektronickou knihou je kniha, která je poskytována ve formátu PDF a formátu určeného pro čtečky elektronických knih. Elektronická kniha není hmotná, existuje pouze na elektronických zařízeních a lze jí číst pouze na přístrojích k tomu určených.
Záruka vrácení peněz- Povinnost vrátit ve 30ti denní ochranné lhůtě peníze zaplacené na účet společnosti z důvodu objednání elektronické knihy.
Prodávající- Prodávajícím je provozovatel webové stránky www.astralek.cz Josef Lohacz se sídlem na adrese: Hora Svaté Kateřiny, Růžový Vrch 59, 435 46.
Kupující- Osoba, která vyplní objednávku zboží

Autorská práva:
Veškerá díla nabízené na webové stránce www.astralek.cz a jejich prezentace a interpretace včetně doprovodných slovesných a obrázkových materiálů jsou chráněné autorskými právy a řídí se zákonem 121/2000 sb.

Práva a povinnosti kupujícího:
Po zakoupení elektronické knihy je kupující oprávněn používat elektronickou knihu pro osobní potřebu na různých zařízeních, která lze s odpovídajícím softwarem používat ke čtení. Kupující má dále právo elektronickou knihu reklamovat za podmínek stanovených v těchto všeobecných podmínkách. Kupující má povinnost zamezit neoprávněnému užití a šíření elektronické knihy. V případě zjištění takovéto skutečnosti má kupující povinnost o tom  bez odkladu informovat majitele webové stránky prostřednictvím emailu na adresu info@astralek.cz

Práva a povinnosti prodávajícího:
Prodávající má právo zablokovat přístup k elektronické knize z důvodu porušení těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího. Prodávající má dále povinnost poskytnout elektronickou knihu v rozsahu ujednaném v objednávce. Prodávající má povinnost vrátit celou výši zaplacené objednávky v případě řádné reklamace. Prodávající si také vyhrazuje právo neposkytnout elektronickou knihu v případě podezření nekalého obchodu a z toho vyplývající povinnost vrátit peníze uhrazené za objednávku.

Cena:
Cena elektronické knihy je stanovena dohodou, kterou kupující akceptuje objednáním elektronické knihy.

Objednávka:
Po vyplnění objednávky dostává zákazník zálohovou fakturu, kde jsou informace o platbách. Po připsání dané částky dostává zákazník produkt, který je ujednán v objednávce. Objednávka trvá 14 dní a poté propadne, do té doby je zákazník povinen objednávku uhradit. V opačném případě není prodávající povinen produkt poskytnout. Objednávkou zákazník souhlasí s obchodními podmínkami serveru www.astralek.cz

Platba:
Informace o platbách obsahuje faktura, která je zákazníkovi zaslána na jím zadaný email. Za platbu se považuje připsání peněz na účet uvedený na faktuře. V případě on-line platby přes společnosti Gopay a.s. je připsání platby okamžité a řídí se pravidly společnosti Gopay a.s.

Zpřístupnění elektronické knihy:
Po uskutečnění platby zpřístupní prodávající elektronickou knihu ke stažení na portále www.astralek.cz a to okamžitě. Nákup elektronické knihy se považuje za uskutečněný zaplacením ceny a prvním stažením elektronické knihy kupujícím. Stažení elektronické knihy je registrováno v informačním systému kupujícího.

Záruka:
Na elektronickou knihu se vztahuje 30ti denní záruka vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu. Reklamace se vyřizuje elektronickou poštou a po zažádání je zákazníkovi vrácena cena uhrazená na základě objednávky. Prodávající má povinnost vrátit zaplacenou částku kupujícímu na účet, ze kterého byla objednávka uhrazena, nedohodnu-li se obě strany jinak. Za 30 dní je považováno 30 po sobě jdoucích dní, nezávisle na státních svátcích, víkendech a dalších jinak braných dnech. Posledním termínem pro reklamaci elektronické knihy je 30 den ode dne připsání peněz na účet prodávajícího a to do půlnoci tohoto dne. Po vyřízení reklamace má prodávající povinnost zaslat uhrazené peníze bez jakýchkoliv odkladů a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Reklamace:
Reklamace je vyřizována prostřednictvím emailu a prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost nároku na reklamaci pomocí otázek, směřujících k ověření této pravosti. V případě reklamace je kupující povinen zažádat na emailové adrese reklamace@astralek.cz. Reklamace se dále řídí ujednáním v dalších odstavcích těchto všeobecných obchodních podmínek.

Užívání elektronické knihy:
Kupující se zavazuje nešířit tuto elektronickou knihu bez předchozího povolení prodávajícím a zároveň souhlasí, že elektronickou knihu je možné užívat pouze pro osobní potřebu. Za hrubé porušení Obchodních podmínek se považuje jiné užívání díla, než pro osobní potřebu. Zejména se za hrubé porušení těchto obchodních podmínek považuje: Jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce celého nebo části textu. Zveřejňování elektronické knihy na serverech k veřejnému sdílení datových souborů a zveřejňování odkazů na takovéto sdílení. Přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Sdělení údajů o odkazu na elektronickou knihu jiným osobám.

Ochrana osobních údajů:
Prodávající se zavazuje, že bude uložená data používat pouze pro provoz serveru a v obchodním styku s kupujícím.

Dodací lhůta:
Dodací lhůta je 0 dnů ode dne připsání peněz na účet prodávajícího k tomu určený. O dodání elektronické knihy je kupující informován na email.

Odpovědnost:
Prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto Obchodních podmínek kupujícím a dále za jakékoliv jednání vycházející z přečtení elektronické knihy.

Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit.